Metóda Wattsenglish

Prečo angličtina britským konceptom Wattsenglish?

 • Predstavuje ucelenú metodiku vzdelávania angličtiny pre predškolské a školské deti.
 • Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou – podobne ako materinskú reč.
 • Vytvára prirodzené bilingválne prostredie.
 • Je maximálne efektívna. Deti sú schopné veľmi skoro porozumieť a samé začať v angličtine komunikovať.
 • Pomáha vytvárať v mozgu dieťaťa ďalšie rečové centrum, ktoré bude potom využívať celý život.
 • Deti kurzy milujú a sú motivované. Angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
 • Metodika je vypracovaná na niekoľko rokov. Nestane sa teda, že dieťa začne v škôlke a nebude môcť pokračovať aj na základnej škole.
 • Učenie sa stáva zážitkom. Využívame hry a aktivity podporujúce detskú zvedavosť a potrebu objavovať. Najčastejší dôvod komunikovať vzniká u detí práve pri hre.
 • Kurzy a učebné materiály Wattsenglish sú akreditované Ministerstvom školstva SR

Naša škola je exkluzívnym držiteľom licencie Wattsenglish pre regióny Spiša a Tatier. Kurz od nás môžete mať vo vašej škole (ZŠ alebo MŠ)  kdekoľvek v okrese Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok a Poprad.

Napíšte nám a zorganizujeme bezplatnú ukážkovú hodinu angličtiny pre deti aj vo vašej ZŠ alebo MŠ!

Nezáväzná ukážková hodina

Vaše dieťa je výnimočné

Vaše dieťa je výnimočné a my k nemu dokážeme pristupovať rovnako výnimočne. Metóda Wattsenglish, ktorej zakladateľom je britský lingvista Steve Watts, ho po anglicky učí prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu.

Naším cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

ZÁŽITOK pre Vaše dieťa

Naša výučba zoznamuje dieťa s človekom z iného prostredia. Sprostredkujeme mu zážitok! Posadíme ho do cudzojazyčného prostredia, kde sa vzdeláva omnoho prirodzenejšie.

Náš prirodzený proces výučby vychádza z poznatkov psycholingvistiky. Dieťa sa najrýchlejšie a najprirodzenejšie učí cudzí jazyk v prirodzene bilingválnej rodine. Preto tento proces simulujeme.

Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorazový kurz. Sme koncept, ktorý sa postupne nabaľuje. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na konci roka vedelo povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať na cudzí jazyk.

Nájdite svoju školu či škôlku

Pripravili sme pre Vás zoznam zariadení, v ktorých aktuálne ponúkame kurzy angličtiny pre deti. Zistite, či už aj vo Vašej škole čí škôlke je dostupný kurz Wattsenglish. Pýtajte sa na Wattsenglish vo vašej škôlke alebo v škole.
Zabezpečujeme výučbu v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves.
Pozrite si kurzy

Nenašli ste svoju školu?
Dajte nám vedieť, v ktorej škole by ste radi prihlasili svoje dieťa na WattsEnglish. V prípade záujmu radi zavedieme koncept WattsEnglish aj do vašej školy či škôlky.

Viac informácií o koncepte Wattsenglish na stránke wattsenglish.sk

Vzdelávanie s kockami LEGO® v detskom centre Legáreň Poprad

Okrem jazykových kurzov pre deti sme v roku 2017 spustili aj jedinečné krúžky technických zručností, kde rozvíjame predstavivosť, jemnú motoriku, dizajn, spoluprácu. Krúžky s kockami LEGO pod americkou licenciou Brick by Brick prebiehajú v slovenčine a sú vhodné pre budúcich architektov, prírodovedcov, stavbárov alebo informatikov.

Ide o výučbu v oblasti STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), ktorá prináša jedinečné poznatky a zručnosti – a navyše deti toto vzdelávanie milujú!

V týchto krúžkoch výučba prebieha v slovenčine a nemá preto nič spoločné s jazykovou výučbou. Každé dieťa si okrem poskladania nového modelu na každej hodine zlepší jemnú motoriku, predstavivosť, komunikáciu, naučí sa nasledovať plán, získa základy dizajnu a tiež vedomosti o modeli, ktorý si sám postaví. Kurzy, resp. krúžky prebiehajú tiež vo vašej MŠ alebo ZŠ a sú určené pre deti od 3 do 12 rokov.

Moderné priestory prispôsobené na detskú výučbu sme otvorili na Popradskom nábreží 17 a ponúkame v ňom viacero programov:

 • navštevovať organizované kurzy (krúžky)
 • zorganizovať akciu typu Family Day pre deti vašich zamestnancov
 • prihlásiť vaše deti na naše denné a pobytové tábory
 • zorganizovať zábavné teambuildingové firemné a súkromné akcie

Viac informácií nájdete na webe Legáreň

Facebook