Metóda Wattsenglish

Prečo angličtina britským konceptom Wattsenglish?

 • Predstavuje ucelenú metodiku vzdelávania angličtiny pre predškolské a školské deti.
 • Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou – podobne ako materinskú reč.
 • Vytvára prirodzené bilingválne prostredie.
 • Je maximálne efektívna. Deti sú schopné veľmi skoro porozumieť a samé začať v angličtine komunikovať.
 • Pomáha vytvárať v mozgu dieťaťa ďalšie rečové centrum, ktoré bude potom využívať celý život.
 • Deti kurzy milujú a sú motivované. Angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
 • Metodika je vypracovaná na niekoľko rokov. Nestane sa teda, že dieťa začne v škôlke a nebude môcť pokračovať aj na základnej škole.
 • Učenie sa stáva zážitkom. Využívame hry a aktivity podporujúce detskú zvedavosť a potrebu objavovať. Najčastejší dôvod komunikovať vzniká u detí práve pri hre.

Naša škola je exkluzívnym držiteľom licencie Wattsenglish pre regióny Spiša a Tatier. Od roku 2019 organizujeme kurzy aj v materských a základných školách v Spišskej Novej Vsi. Napíšte nám a zorganizujeme bezplatnú ukážkovú hodinu angličtiny pre deti aj vo vašej ZŠ alebo MŠ!

Nezáväzná ukážková hodina

Vaše dieťa je výnimočné

Vaše dieťa je výnimočné a my k nemu dokážeme pristupovať rovnako výnimočne. Metóda Wattsenglish, ktorej zakladateľom je britský lingvista Steve Watts, ho po anglicky učí prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu.

Naším cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

Zážitok pre Vaše dieťa

Naša výučba zoznamuje dieťa s človekom z iného prostredia. Sprostredkujeme mu zážitok! Posadíme ho do cudzojazyčného prostredia, kde sa vzdeláva omnoho prirodzenejšie.

Náš prirodzený proces výučby vychádza z poznatkov psycholingvistiky. Dieťa sa najrýchlejšie a najprirodzenejšie učí cudzí jazyk v prirodzene bilingválnej rodine. Preto tento proces simulujeme.

Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorazový kurz. Sme koncept, ktorý sa postupne nabaľuje. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na konci roka vedelo povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať na cudzí jazyk.

Nájdite svoju školu či škôlku

Pripravili sme pre Vás zoznam zariadení, v ktorých aktuálne ponúkame kurzy angličtiny pre deti. Zistite, či už aj vo Vašej škole čí škôlke je dostupný kurz Wattsenglish. Pýtajte sa na Wattsenglish vo vašej škôlke alebo v škole.
Zabezpečujeme výučbu v okresoch Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves.
Pozrite si kurzy

Nenašli ste svoju školu?
Dajte nám vedieť, v ktorej škole by ste radi prihlasili svoje dieťa na WattsEnglish. V prípade záujmu radi zavedieme koncept WattsEnglish aj do vašej školy či škôlky.

Viac informácií o koncepte Wattsenglish na stránke wattsenglish.sk

Vzdelávanie s kockami LEGO® v novom detskom centre Legovňa

Okrem jazykových kurzov pre deti sme začiatkom roka 2017 spustili aj licenovanú výučbu v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) zameranú na technické zručnosti (prebieha v slovenčine!)

Využívame americký koncept Brick by Brick, kde hlavnou súčasťou výučby sú kocky LEGO. Ide o pravidelné kurzy, kde výučba prebieha v slovenčine a nemá preto nič spoločné s jazykovou výučbou. Každé dieťa si okrem poskladania nového modelu na každej hodine zlepší jemnú motoriku, predstavivosť, komunikáciu, naučí sa nasledovať plán, získa základy dizajnu a tiež vedomosti o modeli, ktorý si sám postaví. Kurzy, resp. krúžky prebiehajú tiež vo vašej MŠ alebo ZŠ a sú určené pre deti od 3 do 12 rokov.

Moderné priestory prispôsobené na detskú výučbu sme otvorili na Popradskom nábreží 17 a ponúkame v ňom viacero programov:

 • navštevovať organizované kurzy
 • zažiť jedinečné narodeninové oslavy
 • zorganizovať akciu pre deti vašich zamestnancov
 • stráviť super deň v denných alebo pobytových táboroch
 • zorganizovať zábavné teambuildingové firemné a súkromné akcie
 • alebo sa do sýtosti zahrať s viac ako 35 kg kociek LEGO®.

Viac informácií nájdete na www.legovna.sk

Facebook